đánh giá tuân thủ pháp luật HSE

An toàn môi trường - QHSE

http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=6034&stc=1&d=1395753538
Đáp ứng yêu cầu pháp luật là yêu cầu tối thiệu nhất của các hệ thống về QHSE và trách nhiệm xã hội như ISO 14001, EMAS, ESMS, ISO 50001, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000, ... Nhận diện, cập...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=4177&d=1366097727
KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 8/2014 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại...​
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=4817&stc=1&d=1373560684
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Điều 7 nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều kiện sản xuất hóa chất, kinh doanh hóa chất: Cấp quản lý, Cán bộ chuyên...
http://yeumoitruong.vn/data/images/iso14001.jpg
​Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "ISO 14001 nâng cao" và "luật và quản lý môi trường"...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được...
wwtp1.jpg
Khóa vận hành trạm xử lý nước thải tháng 6/2014: khách sạn new world, tổng công ty 28, công ty Tân Thắng, Nhà máy cao su Long Thành,......

Đào tạo an toàn cho người lao động
Chào cả nhà, Vừa qua mình có lên Sở để xin thẩm duyệt chương trình và bải giảng huấn luyện cho người lao động (nhóm 4), thì được Sở yêu cầu: 1./ Phải...
kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất
Chào các anh chị Cho em hỏi chút, em đang làm kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất, và em đọc trong Phụ lục IV nghị định 108-2008-ND-CP về các...
upload_2014-7-5_16-32-19.jpeg
Làm thế nào để quản lý chặt chẽ hoá chất tại nơi làm việc? Chiến lược chung để quản lý chặt chẽ hoá...
http://nilp.org.vn/Portals/0/VT_Articles/2014/3/25/beebb68e082e4821b14dca3d68b6f812//thummail_11chot_bfcb9.jpg
Tác động của hóa chất đến môi trường Hoá chất có tác động rất lớn đến môi trường, từ biến đổi khí hậu đến...
http://nilp.org.vn/Portals/0/VT_Articles/2014/4/14/9d12ec8181fb4e2b935216b3d4dfbd93//thummail_chemical_reach2.jpg
Dự án thẻ an toàn hóa chất quốc tế (ICSC -International Chemical Safety Card) là công việc phối hợp giữa WHO và ILO với sự cộng tác...
http://nilp.org.vn/Portals/0/VT_Articles/2014/4/26/fa6874b16cf84463a5c56954ea1b958f//thummail_safety_chemicals2.jpg
Hóa chất và hệ thống an toàn vệ sinh lao động Hóa chất là một phần không thể thiếu của môi trường sống và môi trường tự...
http://nilp.org.vn/Portals/0/VT_Articles/2014/3/21/99d81b50bbb4494a9ed075c2c0fc7edc//thummail_20050612_anon01.gif
Làm thế nào để kiểm soát được tiếp xúc hoá chất độc hại tại nơi làm việc? Vì việc đánh giá hợp chất...