An toàn môi trường - QHSE

http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=4817&stc=1&d=1373560684
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều...
hse.gif
Tại sao nên học Luật HSE ? HSE- Health, Safety and Environment (Sức khỏe, An Toàn và Môi trường) Là ngành mà họat động vì sự an toàn và sức khỏe của người lao động, sự bảo toàn của máy móc,...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=6034&stc=1&d=1395753538
Đáp ứng yêu cầu pháp luật là yêu cầu tối thiệu nhất của các hệ thống về QHSE và trách nhiệm xã hội như ISO 14001, EMAS, ESMS, ISO 50001, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000, ... Nhận diện, cập...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...

ISO 14001:2004 vs ISO 14001:2015
Gửi các bạn tham khảo!
Bình khí nitơ
Chào anh chị và các bạn! Anh chị và các bạn cho hỏi bình khí nitơ dạng như bình acetylene thì có những yêu cầu gì về an toàn? Chẳng hạn: Có kiểm...
ANH CHỊ ƠI GIÚP EM VỚI
Công ty em đang thực tập là công ty dệt vải từ sợi tơ tằm. (không có công đoạn nhuộm) Công ty không có báo cáo giám sát môi trường thì làm đề tài xây...
xin username và password HSEVN.COM
Trước đây mình rất hay vào hsevn.com vì trên đó có nhiều dữ liệu. Tuy nhiên hiện tại diễn đàn này đã đóng cửa và chỉ cho thành viên vào. Không biết...
Quy định xếp hàng trong kho chứa hàng
Theo mình tìm hiểu thì tại khoản a, điểm 1, điều 15 của Nghị định 52/2012/NĐ-CP có quy định phạt 100.000 - 200.000 đối với: "Bố...
Học cái Gì để có thể làm thanh tra môi trường?
Anh chị cho em hỏi học cái gì ra mới có thể làm thanh tra môi trường hoặc cảnh sát môi trường ạ. em xin cảm ơn
http://farrapc.com/products/stinger/i/stinger-steps.jpg
Nguồn: Camfilfarr NFPA Compliant Inlet Protection The...