An toàn môi trường - QHSE

hse.gif
Tại sao nên học Luật HSE ? HSE- Health, Safety and Environment (Sức khỏe, An Toàn và Môi trường) Là ngành mà họat động vì sự an toàn và sức khỏe của người lao động, sự bảo toàn của máy móc,...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=6034&stc=1&d=1395753538
Đáp ứng yêu cầu pháp luật là yêu cầu tối thiệu nhất của các hệ thống về QHSE và trách nhiệm xã hội như ISO 14001, EMAS, ESMS, ISO 50001, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000, ... Nhận diện, cập...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=4177&d=1366097727
KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 8/2014 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại...​
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=4817&stc=1&d=1373560684
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Điều 7 nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều kiện sản xuất hóa chất, kinh doanh hóa chất: Cấp quản lý, Cán bộ chuyên...
http://yeumoitruong.vn/data/images/iso14001.jpg
​Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "ISO 14001 nâng cao" và "luật và quản lý môi trường"...

Quyết định 02/2013/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn...​
EMS_logo_0.png
Trên thế giới áp dụng phổ biến nhất đối với hệ thống quản lý môi trường (EMS) là tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001, sau đó là đến hệ thống quản lý...
http://test.yeumoitruong.vn/images/QHSE.jpg
Ban quản trị YMT thực hiện chương trình trắc nghiệm QHSE đã từ năm 2012 với điểm nhấn là HSE và Quản lý môi trường. Mục đích của chương...
Địa chỉ wedsite của một số tổ chức liên quan đến an toàn vệ sinh lao động
1. African Newsletter on Occupational Health and Safety AFRICA...
http://voer.edu.vn/file/1734
Khái niệm Đánh giá sự cố môi trường (ĐSM) là kỹ thuật đánh giá một hệ thống có tác động có hại thực tế hay tiềm tàng của các...
http://www.pops.org.vn/Portals/0/users/vanphongPCB/042014/20140414_3.1.jpg
Được sản xuất từ những năm 30, Polyclo Biphenil (PCB) là một loại hóa chất tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp với nhiều ứng dụng...
An toàn với chất hữu cơ khó phân hủy PCB
Phần 1: Phần 2: Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm...