An toàn môi trường - QHSE

http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=4817&stc=1&d=1373560684
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều...
hse.gif
Tại sao nên học Luật HSE ? HSE- Health, Safety and Environment (Sức khỏe, An Toàn và Môi trường) Là ngành mà họat động vì sự an toàn và sức khỏe của người lao động, sự bảo toàn của máy móc,...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=6034&stc=1&d=1395753538
Đáp ứng yêu cầu pháp luật là yêu cầu tối thiệu nhất của các hệ thống về QHSE và trách nhiệm xã hội như ISO 14001, EMAS, ESMS, ISO 50001, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000, ... Nhận diện, cập...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...

Mô tả nhiệm vụ của 1 cán bộ HSE Manager
Dựa vào bảng mô tả công việc của 1 số công ty thì mình cóp được 1 ít như sau: Strive for zero injury and zero accident Build up safety...
mẫu biên bản vi phạm trong lĩnh vực môi trường
mọi người ơi cho e xin một số mẫu biên bản vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường hiện nay đang sử dụng
Help!!! Môi trường và Tái chế composite
Mọi người ơi, hiện em đang nghiên cứu đề tài môi trường và tái chế composite mà không kiếm được nhiều tài liệu. Mọi người ai có tài liệu về tái chế...
Tóm tắt nghị định xử phạt về hóa chất và Phòng cháy chữa cháy
Yêu môi trường kính gửi các bác tham khảo bản tóm tắt vầ nghị định xử phạt 163/2013/NĐ-CP về xử phạt hóa chất và nghị định xử phạt...
Lệ phí khai thác nước
Cả nhà cho em hỏi tí ạ. khai thác nước ngầm ngoài lệ phí làm hồ sơ thì hàng tháng hay định kỳ có phải nộp phí khai thác tài nguyên nước không a. Định...
toolbox talk.jpg
Toolbox talk là gì ? Mọi người đã có ai áp dụng cái này trong công trường chưa
Quy dinh mua nong, lanh trong TCVSLD 3733/2002/QĐ-BYT
Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này thì tôi cho 10 điểm. Cách xác định mùa nóng, lạnh trong TCVSLD 3733/2002/QĐ-BYT như thế nào?