An toàn môi trường - QHSE

chemical.png
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
Khóa Học An Toàn Hóa Chất Tháng 10/2014
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều...
hse.gif
Tại sao nên học Luật HSE ? HSE- Health, Safety and Environment (Sức khỏe, An Toàn và Môi trường) Là ngành mà họat động vì sự an toàn và sức khỏe của người lao động, sự bảo toàn của máy móc,...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=6034&stc=1&d=1395753538
Đánh giá và tuân thủ luật HSE là bước cơ bản nhất để quản lý hệ thống HSE. Và .. Đáp ứng yêu cầu pháp luật là yêu cầu tối thiệu nhất của các hệ thống về QHSE và trách...

BVC.jpg
BVC liên kết đào tạo đây mọi người, lúc trước mình cũng hâm mộ Bureau Veritas lắm
thắc mắc về hóa chất phải làm biện pháp ứng phó sự cố?
chào các bác, em muốn hỏi một chút về danh mục hóa chat phải làm biện pháp, kế hoạch PNUPSC hóa chat ạ mong các bác giải đáp giúp em vấn đề này chút...
Hỏi về việc thay đổi mã CTNH?
Bên em có đăng kí Sổ ĐK chủ nguồn thải CTNH năm 2010, tức là các mã CTNH trong danh sách phát sinh theo quy định thông tư 12/2006. Hiện nay bên em...
ISO 14001: 2015 và ISO 26000
ISO 14001: 2015 và ISO 26000 ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO, trong một thời gian ngắn trải qua...
Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14001:2015
ISO / DIS 14001: 2015 phiên bản với Cấu trúc cấp cao với mười yêu cầu chính ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường được áp dụng rộng...
tình hình sử dụng nhiên liệu
mọi người ơi, giúp em với ạ,e bí quá rồi.em thực tập ở công ty, em không biết lấy số liệu gì để làm rõ tình hình sử dụng nhiên liệu trong quá trình...
Hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường là gì ?
Theo luật bảo vệ môi trường 2014, Hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường, bao gồm: a) Quan trắc, phân tích môi trường; b) Thẩm định báo cáo đánh giá...