An toàn môi trường - QHSE

http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
GRECO Training là đơn vị hàng đầu về số lượng và chất lượng trong đào tạo ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường tại TP.HCM Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
https://yeumoitruong.vn/attachments/awards8-copy-png.4817/
GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Huấn luyện đào tạo kỹ...
Quản lý môi trường
Sắp có lớp học quản lý môi trường chưa add ơi. có thông báo mình với. muốn đi học...
xangdau2.jpg
Đào tạo cho công nhân từ 2-3 ngày mà không nhàm chán, buồn ngủ là cả 1 vấn đề lớn, GRECO Training đã biên soạn bộ bài giảng dựa theo cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14001 và lấy người học làm trung tâm....
xangdau2.jpg
Đào tạo cho công nhân từ 2-3 ngày mà không nhàm chán, buồn ngủ là cả 1 vấn đề lớn, GRECO Training đã biên soạn bộ bài giảng dựa theo cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14001 và lấy người học làm trung...
https://yeumoitruong.vn/attachments/awards8-copy-png.4817/
GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Huấn luyện đào tạo...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ...

Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy
BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2014/TT-BCA Hà Nội,...
đo kiểm môi trường và khắc phục các yếu tố nguy hiểm
Chào các anh chị, Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH quy định: Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ...
khong gian han che.jpg
Có luật hoặc tiêu chuẩn nào của VIỆT NAM quy định về làm việc trong không gian hạn chế chưa nhỉ Một số tài liệu cũ thì ghi là: làm việc trong không...
https://yeumoitruong.vn/data/images/LUAT-HSE.jpg
Giới thiệu Luật HSE - An toàn sức khỏe môi trường tại www.yeumoitruong.vn Chương trình hỗ trợ luật HSE gồm...
kiểm tra lượng khí trong bình bằng phương pháp cân VỚI TẦN SUẤT 3 THÁNG 1 LẦN
Cho em hỏi là em nghe nói bình chữa cháy khí CO2 phải được kiểm tra lượng khí trong bình bằng phương pháp cân VỚI TẦN SUẤT 3 THÁNG 1 LẦN:...
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009 về Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 : 2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection - Classification of...
Yêu cầu về nhãn kho hóa chất
Kích thước nhãn hóa chất trong kho chứa hóa chất là như thế nào? Tuân theo quy định nào theo luật hóa chất . Công ty em sắp bị kiểm tra. Mọi người...