An toàn môi trường - QHSE

http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=4817&stc=1&d=1373560684
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều...
hse.gif
Tại sao nên học Luật HSE ? HSE- Health, Safety and Environment (Sức khỏe, An Toàn và Môi trường) Là ngành mà họat động vì sự an toàn và sức khỏe của người lao động, sự bảo toàn của máy móc,...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=6034&stc=1&d=1395753538
Đáp ứng yêu cầu pháp luật là yêu cầu tối thiệu nhất của các hệ thống về QHSE và trách nhiệm xã hội như ISO 14001, EMAS, ESMS, ISO 50001, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000, ... Nhận diện, cập...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...

xin username và password HSEVN.COM
Trước đây mình rất hay vào hsevn.com vì trên đó có nhiều dữ liệu. Tuy nhiên hiện tại diễn đàn này đã đóng cửa và chỉ cho thành viên vào. Không biết...
Quy định xếp hàng trong kho chứa hàng
Theo mình tìm hiểu thì tại khoản a, điểm 1, điều 15 của Nghị định 52/2012/NĐ-CP có quy định phạt 100.000 - 200.000 đối với: "Bố...
Học cái Gì để có thể làm thanh tra môi trường?
Anh chị cho em hỏi học cái gì ra mới có thể làm thanh tra môi trường hoặc cảnh sát môi trường ạ. em xin cảm ơn
http://farrapc.com/products/stinger/i/stinger-steps.jpg
Nguồn: Camfilfarr NFPA Compliant Inlet Protection The...
Số lượng phương tiện ứng khó khẩn cấp hóa chất
Chào các anh chị và các bạn! Mình đang lập danh mục những phương tiện cần có khi ứng phó sự cố khẩn cấp hóa chất. Mình đang gặp khó khăn về xác...
Thời gian lưu trữ hồ sơ, tài liệu ISO 9k, 14k và OHSAS 18k
Các bạn ơi! Cho mình hỏi: thời gian lưu của hồ sơ và tài liệu có bắt buộc phải giống nhau không? (đối với 9k, 14k và OHSAS 18k luôn)
Dự thảo Thông tư về quản lý PCB và các thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB
THÔNG TƯ Về quản lý PCB và các thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB​ ...​