An toàn môi trường - QHSE

http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ...
HSE.jpg
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/forum/attachment.php?attachmentid=6034&stc=1&d=1395753538
GRECO là một trong những đơn vị hàng đầu đào tạo HSE Basic và ISO 14001. Khóa học Luật HSE là một trong những khóa hay và bổ ích nhất để áp dụng tại doanh nghiệp hiện nay....
chemical.png
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/14001.jpg
ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được...
http://yeumoitruong.vn/image/trangtri/hse.png
Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là...
Khóa Học An Toàn Hóa Chất Tháng 10/2014
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều...

http://anhnguyenhoang1104.files.wordpress.com/2014/10/do-kiem-tra-moi-truong-lao-dong.jpg?w=640&h=480
Do kiem tra moi truong lao dong Môi trường lao động chính...
http://<div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/CuahangBaoholaodongNamSon/photos/a.301114956743879.1073741867.240477659474276/301114993410542/?type=1" data-width="466"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/CuahangBaoholaodongNamSon/photos/a.301114956743879.1073741867.240477659474276/301114993410542/?type=1">Bài viết</a> by <a href="https://www.facebook.com/CuahangBaoholaodongNamSon">Bảo Hộ Lao Động Nam Sơn</a>.</div></div>
Thông tư 04_2014_TT-BLDTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong đó có bảng hướng dẫn chi tiết trang thiết...
hoachat.jpg
Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất Ngày 18/11/2014 Cục Hóa chất (VINACHEMIA) tổ chức hội thảo về quản lý hóa chất Giới thiệu phần mềm đánh giá...
Hướng dẫn an toàn hóa chất
HƯỚNG DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT
Đào tạo an toàn hóa chất và an toàn lao động về hóa chất
Theo quy định về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất và an toàn lao động về hóa chất hiện nay theo 2 thông tư: Thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH...
xin sổ tay môi trường
Công ty e chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2004. Có thuê công ty ngoài tư vấn, nhưng mong bác nào có sổ tay môi trường của cơ...
Bạn đã sẵn sàng cho tiêu chuẩn ISO 14001: 2015?
Bạn đã sẵn sàng cho tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 ? ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường nổi tiếng nhất của thế giới, và...