PDA

View Full Version : chất thải nguy hại!oriole
29-10-2009, 03:33 PM
Hỡi chư huynh đệ giải đáp giúp tớ cái thắc mắc này với!

Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, tuy nhiên ḿnh khẳng định nồng độ các chất nguy hại của nó không vượt ngưỡng chất thải nguy hại của QCVN X:2009. Vậy cuối cùng chất thải này có được xem là chất thải nguy hại hay không?

Câu nữa nhé mọi người: Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải th́ mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lư, và ngược lại đơn vị thu gom xử lư CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải. Điều này đúng không?

Nếu đúng, th́ sẽ có trường hợp cơ sở sản xuất không có chỗ lưu lượng chất thải phát sinh trong quá tŕnh sản xuất trong thời gian chờ đợi cấp sổ chủ nguồn thải.

huunam
29-10-2009, 04:08 PM
Hỡi chư huynh đệ giải đáp giúp tớ cái thắc mắc này với!

Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, tuy nhiên ḿnh khẳng định nồng độ các chất nguy hại của nó không vượt ngưỡng chất thải nguy hại của QCVN X:2009. Vậy cuối cùng chất thải này có được xem là chất thải nguy hại hay không?

Câu nữa nhé mọi người: Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải th́ mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lư, và ngược lại đơn vị thu gom xử lư CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải. Điều này đúng không?

Nếu đúng, th́ sẽ có trường hợp cơ sở sản xuất không có chỗ lưu lượng chất thải phát sinh trong quá tŕnh sản xuất trong thời gian chờ đợi cấp sổ chủ nguồn thải.

Nếu đă có trong danh sách chất thải nguy hại vậy nó chắc chắn làn chất thải nguy hại rồi. Vấn đề là nó không vượt ngưỡng là một chuyện khắc nữa

oriole
29-10-2009, 10:05 PM
hahaha...câu trả lời có tính "dĩ ḥa vi quí". một giải pháp cụ thể xử lư cái này được không mọi người?

blackrosekhmt
07-01-2010, 01:28 AM
Hỡi chư huynh đệ giải đáp giúp tớ cái thắc mắc này với!

Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, tuy nhiên ḿnh khẳng định nồng độ các chất nguy hại của nó không vượt ngưỡng chất thải nguy hại của QCVN X:2009. Vậy cuối cùng chất thải này có được xem là chất thải nguy hại hay không?

Câu nữa nhé mọi người: Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải th́ mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lư, và ngược lại đơn vị thu gom xử lư CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải. Điều này đúng không?

Nếu đúng, th́ sẽ có trường hợp cơ sở sản xuất không có chỗ lưu lượng chất thải phát sinh trong quá tŕnh sản xuất trong thời gian chờ đợi cấp sổ chủ nguồn thải.

1. Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, nhưng không vượt quá ngưỡng chất thải nguy hại chứng tỏ nó nằm ở vị trí 1 *, nếu bạn muốn không đăng kư loại chất thải này vào sổ đăng kư th́ cần phải có test phân tích của đơn vị đủ chức năng kẹp vào hồ sơ gửi kèm theo hồ sơ đăng kư là được.
2. Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải th́ mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lư, và ngược lại đơn vị thu gom xử lư CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải là đúng.
3. Việc cấp sổ đăng kư chất thải là thủ tục đơn giản do đó không đến mức như bạn nói là không có chỗ lưu đâu.
Chúc bạn khỏe!

LanAnh
07-01-2010, 01:37 AM
Bạn có thể đọc thông tư số 12/2006 TT/BTNMT"Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng kư, cấp phép hành nghề, mă số quản lư chất thải nguy hại" và QĐ 23/2006/QĐ-BTNMT
Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại + QCVN 07: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI thắc mắc của các bạn sẽ được làm sáng tỏ.

Trangb
07-01-2010, 01:56 AM
QĐ 23 chứ ko phải Nghị định 23 đâu bạn.

kuongnguyen
07-01-2010, 02:41 AM
1. Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, nhưng không vượt quá ngưỡng chất thải nguy hại chứng tỏ nó nằm ở vị trí 1 *, nếu bạn muốn không đăng kư loại chất thải này vào sổ đăng kư th́ cần phải có test phân tích của đơn vị đủ chức năng kẹp vào hồ sơ gửi kèm theo hồ sơ đăng kư là được.
2. Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải th́ mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lư, và ngược lại đơn vị thu gom xử lư CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải là đúng.
3. Việc cấp sổ đăng kư chất thải là thủ tục đơn giản do đó không đến mức như bạn nói là không có chỗ lưu đâu.
Chúc bạn khỏe!

Đúng rồi, bạn này phân tích có lư. Tiện thể cho ḿnh hỏi phát nhé?
Hệ thống xử lư nước thải của NM ḿnh có phát sinh bùn thải (sau bể SBR ấy). Ḿnh không muốn đăng kư là chất thải nguy hại (dĩ nhiên) và ḿnh đến để hỏi Pḥng môi trường của Sở TNMT th́ được trả lời qua loa rằng là: th́ anh cứ về coi bùn thải của các anh có thể có những chất ǵ trong đó rồi phân tích xem
Như thế th́ làm sao mà biết được nên chọn chỉ tiêu nào hở trời?
Các bác cho ḿnh lời khuyên đi
Chả là: Nhà máy bia ḿnh có cho vận chuyển cái bùn thải đó cho người dân làm vườn (tốt quá đi chứ). Thế mà mấy ông thanh tra môi trường ách lại và phán là chất thải nguy hại mới khốn chứ. Thế là >>>PHẠT
Giúp với

minhhanoi
07-01-2010, 07:28 AM
để xác định chất thải nguy hại cần căn cứ vào QD 23/2006BTNMT(Danh mục chất thải nguy hại) trong đó quy định ngưỡng nguy hại là 1* hay 2*. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 2* th́ xác định luôn là chất thải nguy hại mà không cần phân định. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 1* th́ cần phân định có phải là chất thải nguy hại hay không (Căn cứ vào QCVN 07/2009 - Ngưỡng chất thải nguy hại), nếu sau khi phân định loại chất thải đó vượt ngưỡng cho phép th́ đó là chất thải nguy hại và cần xử lư như chất thải nguy hại. Nếu chất thải đó nằm trong ngưỡng cho phép (tức là chưa phải là chất thải nguy hại) th́ xử lư như chất thải thông thường.
Theo QCVN 07/2009. đối với chất thải nguy hại ngưỡng 1* mà chưa phân định có phải là chất thải nguy hại hay không th́ vẫn phải quản lư và xử lư như là chất thải nguy hại.

kuongnguyen
07-01-2010, 01:01 PM
để xác định chất thải nguy hại cần căn cứ vào QD 23/2006BTNMT(Danh mục chất thải nguy hại) trong đó quy định ngưỡng nguy hại là 1* hay 2*. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 2* th́ xác định luôn là chất thải nguy hại mà không cần phân định. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 1* th́ cần phân định có phải là chất thải nguy hại hay không (Căn cứ vào QCVN 07/2009 - Ngưỡng chất thải nguy hại), nếu sau khi phân định loại chất thải đó vượt ngưỡng cho phép th́ đó là chất thải nguy hại và cần xử lư như chất thải nguy hại. Nếu chất thải đó nằm trong ngưỡng cho phép (tức là chưa phải là chất thải nguy hại) th́ xử lư như chất thải thông thường.
Theo QCVN 07/2009. đối với chất thải nguy hại ngưỡng 1* mà chưa phân định có phải là chất thải nguy hại hay không th́ vẫn phải quản lư và xử lư như là chất thải nguy hại.

Cảm ơn bạn!
Nội dung bạn trích dẫn từ QĐ và Quy chuẩn kỹ thuật đó th́ đúng rồi
Nhưng mà ư ḿnh muốn hỏi là thế này: một loại bùn thải phát sinh thường xuyên của HT XLNT của Nhà Máy Bia phải làm những thủ tục pháp lư nào để được phê chuẩn là "chất thải thông thường" (không phải CTNH) hay là "chất thải nguy hại"
Theo ḿnh thấy th́ có đến hàng trăm các thành phần nguy hại có thể có (chẳng nhẽ lại đi phân tích hết cả?)
Mà theo như hướng dẫn trong "Nguyên tắc lựa chọn các tính chất và thành phần nguy hại để phân tích" th́ thú thật là ḿnh chả biết phải lựa chọn thành phần nào để phân tích cả, HÍC
Mà theo như trong QĐ 23/2006-BTNMT ở mục II có phân loại chất thải nguy hại theo nguồn thải hoặc ḍng thải th́ ḿnh không thấy có mặt của loại bùn thải như của ḿnh
Giờ phải làm sao đây ạ?

minhhanoi
07-01-2010, 10:43 PM
Cảm ơn bạn!
Nội dung bạn trích dẫn từ QĐ và Quy chuẩn kỹ thuật đó th́ đúng rồi
Nhưng mà ư ḿnh muốn hỏi là thế này: một loại bùn thải phát sinh thường xuyên của HT XLNT của Nhà Máy Bia phải làm những thủ tục pháp lư nào để được phê chuẩn là "chất thải thông thường" (không phải CTNH) hay là "chất thải nguy hại"
Theo ḿnh thấy th́ có đến hàng trăm các thành phần nguy hại có thể có (chẳng nhẽ lại đi phân tích hết cả?)
Mà theo như hướng dẫn trong "Nguyên tắc lựa chọn các tính chất và thành phần nguy hại để phân tích" th́ thú thật là ḿnh chả biết phải lựa chọn thành phần nào để phân tích cả, HÍC
Mà theo như trong QĐ 23/2006-BTNMT ở mục II có phân loại chất thải nguy hại theo nguồn thải hoặc ḍng thải th́ ḿnh không thấy có mặt của loại bùn thải như của ḿnh
Giờ phải làm sao đây ạ?
Nếu trong QD 23/2006 ở mục II không có loại bùn thải của loại h́nh sản xuất th́ đương nhiên loại bùn đó là chất thải thông thường, không cần phải phân tích để xác định có phải là chất thải nguy hại hay không.
c̣n đối với trường hợp chất thải đó thuộc danh mục chất thải nguy hại ở ngưỡng nguy hại 1* th́ cần phải phân tích để phân định là chất thải nguy hại hay không (Nếu không phân tích hoặc chưa kịp phân tích th́ cho dù chất thải đó ở ngưỡng 1* vẫn phải xử lư như chất thải nguy hại), khi phân tích ta chỉ lấy những 1 vài thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải đó (cái này tương đối khó bởi không phải đơn giản để xác định thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải cụ thể) và chỉ cần 1 thông số vượt ngưỡng là xác định ngay là chất thải nguy hại (phân tích càng nhiều th́ càng tốn tiền - không cần thiết).

kuongnguyen
08-01-2010, 06:35 AM
Nếu trong QD 23/2006 ở mục II không có loại bùn thải của loại h́nh sản xuất th́ đương nhiên loại bùn đó là chất thải thông thường, không cần phải phân tích để xác định có phải là chất thải nguy hại hay không.
c̣n đối với trường hợp chất thải đó thuộc danh mục chất thải nguy hại ở ngưỡng nguy hại 1* th́ cần phải phân tích để phân định là chất thải nguy hại hay không (Nếu không phân tích hoặc chưa kịp phân tích th́ cho dù chất thải đó ở ngưỡng 1* vẫn phải xử lư như chất thải nguy hại), khi phân tích ta chỉ lấy những 1 vài thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải đó (cái này tương đối khó bởi không phải đơn giản để xác định thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải cụ thể) và chỉ cần 1 thông số vượt ngưỡng là xác định ngay là chất thải nguy hại (phân tích càng nhiều th́ càng tốn tiền - không cần thiết).

ườm, ḿnh nói là trong mục II của QĐ 23/2006 không có tên loại bùn thải của ḿnh có lẽ là ḿnh hiểu chưa đầy đủ hoặc không chính xác.
Bạn có thể giúp ḿnh không?
Bùn của ḿnh là Bùn thải sau hệ thống xử lư nước thải (của Nhà máy sản xuất Bia) theo công nghệ SBR đó bạn.
Liệu bạn đă từng kinh qua chuyện này chưa?:
Năm trước (2008) người phụ trách HT XLNT của ḿnh đă "nhỡ" kê khai bùn thải là CTNH nên được quản lư và thu phí theo quy định về CTNH (không hề kiểm tra đánh giá ǵ cả, như thế rơ ràng tự ḿnh đánh ḿnh rồi kêu đau đó).
Giờ ḿnh về phụ trách (mới chỉ mấy tháng thôi), ḿnh t́m hiểu các đơn vị bạn và cũng suy nghĩ bùn đó không là CTNH (các đơn vị bạn cũng được xử lư và quản lư theo loại chất thải thông thường thôi), nên ḿnh muốn kê khai là chất thải thông thường nhưng bị mắc kẹt ở chỗ là năm trước người khác đă nhỡ kê khai rồi.
Ḿnh đă t́m đến pḥng môi trường của sở TNMT để được hướng dẫn thủ tục th́ được người phụ trách bảo là: "th́ anh cứ xem trong nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào của anh mà tự dự tính có thể có những thành phần nguy hại nào rồi làm công văn gửi đến đây chúng tôi test lại cho", hỏi đi hỏi lại họ chỉ trả lời được có thế.
Liệu ḿnh phải làm sao đây, ai đă từng gặp, ai hiểu biết chuyện này xin được tư vấn.
Chân thành cảm ơn!!!

Trangb
09-01-2010, 04:13 PM
QĐ 23 chứ ko phải Nghị định 23 đâu bạn.

VBN
16-03-2010, 12:57 AM
ườm, ḿnh nói là trong mục II của QĐ 23/2006 không có tên loại bùn thải của ḿnh có lẽ là ḿnh hiểu chưa đầy đủ hoặc không chính xác.
Bạn có thể giúp ḿnh không?
Bùn của ḿnh là Bùn thải sau hệ thống xử lư nước thải (của Nhà máy sản xuất Bia) theo công nghệ SBR đó bạn.
Liệu bạn đă từng kinh qua chuyện này chưa?:
Năm trước (2008) người phụ trách HT XLNT của ḿnh đă "nhỡ" kê khai bùn thải là CTNH nên được quản lư và thu phí theo quy định về CTNH (không hề kiểm tra đánh giá ǵ cả, như thế rơ ràng tự ḿnh đánh ḿnh rồi kêu đau đó).
Giờ ḿnh về phụ trách (mới chỉ mấy tháng thôi), ḿnh t́m hiểu các đơn vị bạn và cũng suy nghĩ bùn đó không là CTNH (các đơn vị bạn cũng được xử lư và quản lư theo loại chất thải thông thường thôi), nên ḿnh muốn kê khai là chất thải thông thường nhưng bị mắc kẹt ở chỗ là năm trước người khác đă nhỡ kê khai rồi.
Ḿnh đă t́m đến pḥng môi trường của sở TNMT để được hướng dẫn thủ tục th́ được người phụ trách bảo là: "th́ anh cứ xem trong nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào của anh mà tự dự tính có thể có những thành phần nguy hại nào rồi làm công văn gửi đến đây chúng tôi test lại cho", hỏi đi hỏi lại họ chỉ trả lời được có thế.
Liệu ḿnh phải làm sao đây, ai đă từng gặp, ai hiểu biết chuyện này xin được tư vấn.
Chân thành cảm ơn!!!

Chào bạn.
Không biết bạn đă đăng kư điều chỉnh và được cấp lại Sổ ĐK QL Chủ nguồn thải CTNH mới chưa?
Ḿnh có vài góp ư cho trường hợp của bạn:
- Ngành sản xuất Bia th́ nguyên liệu đầu vào đa phần đều dùng cho thực phẩm nên không thể trong bùn thải từ HTXLNT lại có loại CTNH nào từ nguyên liệu cho ngành này. Khả năng chỉ có thể là ṛ rỉ dầu mỡ khoáng từ hoạt động bảo tŕ thiết bị/ rửa nhà xưởng tích tụ trong bùn (nhưng rất thấp). V́ vậy có thể nghi ngờ trong bùn có khả năng có Phenol (sinh ra từ quá tŕnh xử lư sinh học nước thải) -> bạn nên quan tâm thông số này
- Ḿnh từng có kinh nghiệm: Mấy ông QLNN về MT thường yêu cầu phân tích mấy chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg)
- Tóm lại: bạn nên làm văn bản gửi trực tiếp đến nơi quản lư cty bạn về CTNH để hỏi họ hướng dẫn xác định loại CTNH và nhờ họ đến cty để chứng nhận quá tŕnh lấy mẫu kèm theo 1 văn bản yêu cầu ḿnh phân tích cụ thể chỉ tiêu ǵ. Sau đó ... chờ kết quả và văn bản trả lời chính thức.
Chúc bạn thành công.
P/S: Cái vụ mấy loại CTNH dạng 1* này rắc rối lắm, mấy ông soạn ra chưa chắc ǵ biết đăng kư ra sao!!

kuongnguyen
16-03-2010, 06:26 AM
Chào bạn.
Không biết bạn đă đăng kư điều chỉnh và được cấp lại Sổ ĐK QL Chủ nguồn thải CTNH mới chưa?
Ḿnh có vài góp ư cho trường hợp của bạn:
- Ngành sản xuất Bia th́ nguyên liệu đầu vào đa phần đều dùng cho thực phẩm nên không thể trong bùn thải từ HTXLNT lại có loại CTNH nào từ nguyên liệu cho ngành này. Khả năng chỉ có thể là ṛ rỉ dầu mỡ khoáng từ hoạt động bảo tŕ thiết bị/ rửa nhà xưởng tích tụ trong bùn (nhưng rất thấp). V́ vậy có thể nghi ngờ trong bùn có khả năng có Phenol (sinh ra từ quá tŕnh xử lư sinh học nước thải) -> bạn nên quan tâm thông số này
- Ḿnh từng có kinh nghiệm: Mấy ông QLNN về MT thường yêu cầu phân tích mấy chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg)
- Tóm lại: bạn nên làm văn bản gửi trực tiếp đến nơi quản lư cty bạn về CTNH để hỏi họ hướng dẫn xác định loại CTNH và nhờ họ đến cty để chứng nhận quá tŕnh lấy mẫu kèm theo 1 văn bản yêu cầu ḿnh phân tích cụ thể chỉ tiêu ǵ. Sau đó ... chờ kết quả và văn bản trả lời chính thức.
Chúc bạn thành công.
P/S: Cái vụ mấy loại CTNH dạng 1* này rắc rối lắm, mấy ông soạn ra chưa chắc ǵ biết đăng kư ra sao!!

Cảm ơn VBN đă chia sẻ kinh nghiệm nhé!
Ḿnh vẫn đang phải chiến đấu để điều chỉnh đây nè
Bạn nói rất đúng đó, và đó cũng con đường mà ḿnh đang đi (trước đây ông ĐaiBangXanh có mách nước cho nữa rùi). Thế nhưng, nói thật, làm việc với mấy ông bên Sở về mấy cái vụ này th́ nói chuyện mệt nghỉ luôn,...
Hôm rồi, ḤaHiệp đă gửi cho ḿnh bản Fax một số chỉ tiêu để ḿnh tham khảo, cũng rất hay.
Ḿnh đă gọi điện hỏi Pḥng Hóa môi trường của Trung tâm 1, xin Bản mẫu của Nhà máy Bia anh em trong Sài g̣n và đă làm công văn cực đẹp (...). Đang chờ phúc đáp.
Qua việc này, ḿnh thấy ḿnh sẽ rất thạo chuyện này đấy. Mai này ai có vấn đề tương tự, cứ alo cho ḿnh, ḿnh sẽ giúp đỡ giống như ḤaHiep, DaiBangXanh, VBN,... và các anh chị em khác đă giúp ḿnh.
:045::26:

công
17-08-2010, 07:27 PM
ai có QĐ23/2006-BTNMT cho ḿnh xin với nhỉ
conpenhagen@gmai.com
thank you

quanxm
17-08-2010, 08:39 PM
ḿnh thấy ư kiến của bạn kuongnguyen là rất hợp lư, nếu bạn ở một doanh nghiệp mà không biết ǵ về và muốn làm rơ th́ nên làm công văn gửi cơ quan nhà nước xin hướng dẫn là tốt nhất! V́ ḿnh làm tư vấn

michel
18-08-2012, 02:29 PM
ḿnh thấy ư kiến của bạn kuongnguyen là rất hợp lư, nếu bạn ở một doanh nghiệp mà không biết ǵ về và muốn làm rơ th́ nên làm công văn gửi cơ quan nhà nước xin hướng dẫn là tốt nhất! V́ ḿnh làm tư vấn

Đây là câu chí phải, và khỏi phải mất thời gian , công sức. Các Bác cơ quan nhà nước khi nhận được công văn sẽ làm rất chăm chỉ, và sẽ cho bạn 1 con dấu đỏ tươi để doanh nghiệp rơ và thực hiện. Đừng nên hỏi miệng, nhà nước là có NĐ, QĐ, CV, ..... cứ lấy ra nhé

moitruongphuha
05-02-2013, 02:14 AM
bạn có thể liên hệ bên ḿnh giúp miễn phí về sổ chủ nguồn thải và cấp lại
Lê Đăng Tỉnh 0973787509 email ledangtinh2008@gmail.com
bộ hồ sơ năng lực


Tên đăng kư kinh doanh: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ HÀ
Tên tiếng Anh: PHU HA ENVIRONMENT LIMITED COMPANY
Tên viết tắt: PHEC
Địa chỉ trụ sở chính: Khu xử lư rác thải, xă Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103 764 765
Fax:
Website:
www.xulychatthai.com.vn

Năm thành lập:
2007

Vốn điều lệ:
18 tỷ đồng

Lĩnh vực hoạt động:
Dịch vụ vệ sinh môi trường công nghiệp, nhà ở, văn pḥng, công tŕnh công cộng
Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ, tái chế các loại chất thải
Thu gom, vận chuyển xử lư rác thải các loại (sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện)
Dịch vụ huỷ vật tư, phương tiện hàng hoá, nguyên liệu, nguyên liệu dược, thuốc thành phẩm, vắc xin các loại, dụng cụ ư tế nhỏ, kém chất lượng và quá hạn không c̣n giá trị
Dịch vụ tư vấn về môi trường, lập hồ sơ báo cáo tác động môi trường và chuyển giao công nghệ xử lư ô nhiễm môi trường
Cho thuê kho băi
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nguồn phế thải
Xây dựng các công tŕnh dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi
Kinh doanh máy móc, thiết bị ngành xây dựng
Kinh doanh vật liệu xây dựng
Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách
Kinh doanh kim loại đen, kinh loại mầu (trừ những loại nhà nước cấm kinh doanh)
Mua bán phế liệu, kim loại, nhựa, gỗ, giấy, máy móc thiết bị và các loại hoá chất sử dụng trong xử lư môi trường

vtktm48dh
19-11-2013, 10:18 PM
Tốt nhất bạn cứ làm giải tŕnh gửi lên chi cục BVMT thuộc sở TNMT để họ phân tích,kiểm tra xem trong bùn thải đó có phải là CTNH ko? để có phiếu kết quả kiểm định, chứ mấy ông QLMT NN nay trắng mai đen khó theo lắm