• WEBSITE KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC - AN TOÀN MÔI TRƯỜNG QHSE

  1. MÁY LỌC NƯỚC OHIDO - DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC OHIDO
   HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


   NGÀY HỘI XỬ LƯ NƯỚC THẢI
   FREE - Đánh giá tuân thủ luật Hóa Chất Ngày 10/05/2014 Lịch học HSE Basic (4 ngày)
   Lịch học ISO 50001 ngày 14/04/2014 ( tối) Lịch học ISO 14001 ngày 24/05/2014 (4 ngày)
   Lớp OHSAS 18001 ngày 05/05/2014 (tối) Khóa học Luật HSE ngày 16/04/2014
   Lớp vận hành trạm XL nước thải tháng 03/2014 (tối) Ngày 12/04/2014 Lịch học HSE Basic (4 ngày)
   Các khóa học về QHSE Khóa Luật và Quản lư MT tháng 04/2014 (4 ngày)

 • Xem kết quả 1 tới 5 của 5
  1. #1
   daibangxanh's Avatar
   daibangxanh vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 20 - Chúa tể các loài cây
   Nghề: HSE ENGINEER -0908090013
   Giới tính: Boy 100%
   Ngày gia nhập
   May 2007
   Địa điểm
   Ho Chi Minh city
   Tuổi
   29
   Diện tích
   2,195

   B́nh thường Đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất


   Kính gửi Bộ Công Thương!

   Tôi có một số thắc mắc liên quan đến vấn đề đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất kính mong Bộ hướng dẫn giúp Theo ND 26/2011/NĐ- CP: Hướng dẫn thi hành luật hóa chất có quy định Tổ chức phải cử Người lănh đạo, người quản lư các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất, người vận chuyển, cất giữ, bảo quản và sử dụng hóa chất phải tham gia lớp đào tạo huấn luyện về kỹ thuật ATHC và sau khi tham gia sẽ được cấp giấy chứng nhân Công ty tôi có một số thắc mắc về nội dung quy định trên mong Bộ Công Thương hướng dẫn với nôi dung như sau:

   • 1. Công ty tôi sử dụng hóa chất (Không sản xuất hóa chất) th́ có thực hiện quy định giáo dục như trên hay không?
   • 2. Nếu phải tham gia th́ có cần tất cả các đối tượng tham gia hay không? V́ đặc tính người vận chuyển (vận chuyển nội bộ trong công ty), bảo quản, sử dụng công ty luôn biến động v́ thế Công ty có thể cử người lănh đạo, người quản lư các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản được hay không?
   • 3. Định kỳ tham gia đào tạo th́ tần suất là như thế nào (1 năm bao nhiêu lần, hay chỉ cần tham gia 1 lần và được cấp chứng nhận th́ không cần tham gia nữa)
   • 4. Tổ chức nào sẽ tổ chức đào tạo và thực hiện cấp chứng nhận Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ Công Thương để công ty tôi thực hiện đúng theo yêu cầu của pháp luật.


   Xin chân thành cảm ơn!

   Pham Thi Thao (thao.phamthi@doosan.com) - Quang Ngai

   Nguồn: http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Hoidap.aspx?cID=14

   Bài viết tương tự:

   • » Đồ án xử lư nước thải nhà máy bia
   • » có ai có DTM sản xuất thạch dừa không?...
   • » An toàn cung cấp khí nén
   • » flash-Ḿnh rất thích bài này
   • » Industrial Waste Treatment Handbook
   • » tiểu luận : Ô nhiễm không khí từ nhà...
   • » t́m nơi thực tập cho sinh viên ngành kỹ...
   • » Góp ư CLB
   • » Chứng từ CTNH
   • » Ngăn chặn quảng cáo và spam tại YMT

   Xem thêm:

   • » Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất
   • » Khóa đào tạo Đánh giá tuân thủ pháp luật về hóa chất
   • » xếp loại nguy hiểm của hóa chất
   • » Tên thương mại của hóa chất?
   • » Lựa chọn đơn vị đào tạo an toàn hóa chất nào ?
   • » Quy định học an toàn hóa chất trong doanh nghiệp ?
   • » Học an toàn hóa chất ở đâu ?
   • » Số UN là ǵ? Mă số CAS là ǵ?
   • » Thắc mắc sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu diệt cỏ?
   • » Phân cấp quản lư theo danh mục hóa chất

   HSE ENGINEER
   0908090013
   Đào tạo: an toàn hóa chất, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, EHS laws.

  2. #2
   daibangxanh's Avatar
   daibangxanh vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 20 - Chúa tể các loài cây
   Nghề: HSE ENGINEER -0908090013
   Giới tính: Boy 100%
   Ngày gia nhập
   May 2007
   Địa điểm
   Ho Chi Minh city
   Tuổi
   29
   Diện tích
   2,195

   B́nh thường

   Trả lời :
   Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất bổ sung Điều 7a về đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất.
   1. Công ty tôi sử dụng hóa chất (Không sản xuất hóa chất) th́ có thực hiện quy định giáo dục như trên hay không?
   Theo quy định tại khoản 2 Điều 7a th́ “Đối tượng được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất gồm: Lănh đạo, người quản lư các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.
   Khoản 7 Điều 4 Luật Hoá chất quy định “Hoạt động hoá chất là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hoá chất, xử lư hoá chất thải bỏ, xử lư chất thải hoá chất”.
   Như vậy quy định về việc đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất áp dụng đối với cả doanh nghiệp sử dụng hoá chất.
   HSE ENGINEER
   0908090013
   Đào tạo: an toàn hóa chất, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, EHS laws.

  3. #3
   daibangxanh's Avatar
   daibangxanh vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 20 - Chúa tể các loài cây
   Nghề: HSE ENGINEER -0908090013
   Giới tính: Boy 100%
   Ngày gia nhập
   May 2007
   Địa điểm
   Ho Chi Minh city
   Tuổi
   29
   Diện tích
   2,195

   B́nh thường

   2. Nếu phải tham gia th́ có cần tất cả các đối tượng tham gia hay không?
   V́ đặc tính người vận chuyển (vận chuyển nội bộ trong công ty), bảo quản, sử dụng công ty luôn biến động v́ thế Công ty có thể cử người lănh đạo, người quản lư các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản được hay không?

   Đối tượng phải tham gia đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất được quy định tại khoản 2 Điều 7a bao gồm:
   • Lănh đạo,
   • người quản lư các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất;
   • người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.


   Theo quy định tại khoản 4 Điều 7a th́ “sau khi được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất, người đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận”, do vậy, Công ty không thể thực hiện việc đào tạo theo cách cử người lănh đạo, người quản lư các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản, v́ trong trường hợp này sẽ không có cơ sở để cấp Giấy chứng nhận cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản.
   Mặt khác, nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất đối với người lănh đạo, người quản lư các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất cũng không hoàn toàn giồng với nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.
   Cụ thể, khoản 3 Điều 7a quy định “Nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất trong hoạt động hoá chất phải phù hợp với vị trí công tác và chủng loại hoá chất, gồm:
   • Đối với lănh đạo, người quản lư các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất được đào tạo, huấn luyện kiến thức pháp luật về quản lư hoạt động hoá chất; kiến thực pháp luật liên quan đến pḥng cháy, chữa cháy,; quy định về khoảng cách an toàn; thực hiện Biện pháp, kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất.
   • Đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất được đào tạo, huấn luyện các nội dung về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành”.


   Nguồn: http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Hoidap.aspx?cID=14
   Last edited by daibangxanh; 26-10-2013 at 12:11 PM.
   HSE ENGINEER
   0908090013
   Đào tạo: an toàn hóa chất, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, EHS laws.

  4. #4
   daibangxanh's Avatar
   daibangxanh vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 20 - Chúa tể các loài cây
   Nghề: HSE ENGINEER -0908090013
   Giới tính: Boy 100%
   Ngày gia nhập
   May 2007
   Địa điểm
   Ho Chi Minh city
   Tuổi
   29
   Diện tích
   2,195

   B́nh thường

   3. Định kỳ tham gia đào tạo th́ tần suất là như thế nào (1 năm bao nhiêu lần, hay chỉ cần tham gia 1 lần và được cấp chứng nhận th́ không cần tham gia nữa)
   Tần suất tham gia đào tạo được tính theo thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất.

   4. Tổ chức nào sẽ tổ chức đào tạo và thực hiện cấp chứng nhận
   Theo quy định tại khoản 5 Điều 7a th́ cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất cho tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn quản lư.

   Nguồn: http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Hoidap.aspx?cID=14

   Mời quư vị xem thêm các khóa huấn luyện tại link sau: http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=24462
   HSE ENGINEER
   0908090013
   Đào tạo: an toàn hóa chất, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, EHS laws.

  5. #5
   snowy's Avatar
   snowy vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 3 - Chồi non
   Nghề: Văn pḥng
   Giới tính: Nữ
   Ngày gia nhập
   Sep 2009
   Địa điểm
   Hà Nội
   Tuổi
   27
   Diện tích
   37

   B́nh thường

   Gửi công văn đến Sở công thương địa phương đề nghị mở lớp đào tạo an toàn hóa chat.
   Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại yêu cơ hoán diễm cơ

  Các bài viết liên quan

  1. Trả lời: 0
   Bài cuối: 07-09-2013, 12:40 PM
  2. Trả lời: 0
   Bài cuối: 26-08-2013, 01:23 AM
  3. Kỹ thuật an toàn hệ thống Lạnh [Giáo tŕnh]
   By bigbigzerroo in forum TÀI LIỆU AN TOÀN
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 26-08-2013, 01:04 AM
  4. Trả lời: 2
   Bài cuối: 04-03-2013, 04:02 PM
  5. Trả lời: 0
   Bài cuối: 24-10-2011, 04:30 PM

  Từ khoá cho bài viết

  Diễn đàn QHSE - Môi Trường - An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp - Chất lượng
  Trung tâm Truyền thông Bảo vệ Môi trường - Copyright @2007-2014