Khái niệm nước sạch

Thảo luận trong 'Xử lý nước cấp' bắt đầu bởi Minh YMT, 12/5/13. Trả lời: 0 / Đọc: 3,308

 1. Minh YMT

  tôi là tôi
  + Nơi ở: Ho Chi Minh city
  + Giới tính: Nam
  • Là nước hợp vệ sinh.
  • Khi mang đi thử nghiệm đạt giới hạn cho phép tất cả các chỉ tiêu theo qui định tại Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống hay QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt, ban hành kèm theo thông tư số 04/2009/TT- BYT và 05/2009/TT- BYT ngày 17/06/2009
  #1

Chia sẻ trang này