Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Yêu môi trường

Mua phế liệu

Giá

12.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

1 kg

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh

Lượt xem

219

Giá

7.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

10 kg

Địa điểm

TP. Hà Nội

Lượt xem

189

Giá

10.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

40 kg

Địa điểm

TP. Hà Nội

Lượt xem

198

Giá

5.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

600 kg

Địa điểm

Thừa Thiên Huế

Lượt xem

155

Bán phế liệu

Giá

16.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

20 kg

Địa điểm

TP. Cần Thơ

Lượt xem

142

Giá

9.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

45 kg

Địa điểm

Cà Mau

Lượt xem

182

Giá

17.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

15 kg

Địa điểm

TP. Hải Phòng

Lượt xem

140

Giá

20.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

6 kg

Địa điểm

TP. Đà Nẵng

Lượt xem

130