Ứng dụng Gom Rác GRAC

Truyền thông bảo vệ môi trường

GRAC tặng đồ và phân loại rác

GRAC là phần mềm online qua web và diện thoại di động giúp cho cơ quan quản lý nhà nước và người dân phân loại rác tại nguồn tốt hơn. Đồng thời giúp cho người dùng có khả năng trao đổi đồ cũ và tặng đồ tiện lợi hơn. Liên hệ: trongminh@ungphosuco.vn
Chủ đề
13
Bài viết
21
Chủ đề
13
Bài viết
21

Phân loại rác tại nguồn TP.HCM

Chủ đề
11
Bài viết
19
Chủ đề
11
Bài viết
19

Thiên nhiên tươi đẹp

Động vật, thực vật, khí hậu
Chủ đề
153
Bài viết
739
Chủ đề
153
Bài viết
739

Tin tức môi trường

những vấn đề thời sự môi trường mà bạn quan tâm, chia sẻ để mọi người cùng thảo luận.
Chủ đề
687
Bài viết
1,590
Chủ đề
687
Bài viết
1,590

CLB Yêu Môi Trường

Chủ đề
498
Bài viết
3,404
Chủ đề
498
Bài viết
3,404

Luật An toàn môi trường

Đăng ký nhận các văn bản pháp luật mới nhất
-->LUẬT HSE<--
Top