Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Truyền thông bảo vệ môi trường

GRAC tặng đồ và phân loại rác

GRAC là phần mềm online qua web và diện thoại di động giúp cho cơ quan quản lý nhà nước và người dân phân loại rác tại nguồn tốt hơn. Đồng thời giúp cho người dùng có khả năng trao đổi đồ cũ và tặng đồ tiện lợi hơn. Liên hệ: trongminh@ungphosuco.vn
Chủ đề
11
Bài viết
19
Chủ đề
11
Bài viết
19

Phân loại rác tại nguồn TP.HCM

Chủ đề
11
Bài viết
18
Chủ đề
11
Bài viết
18

Tôi yêu môi trường

Chủ đề
1,048
Bài viết
4,712
Chủ đề
1,048
Bài viết
4,712

Thiên nhiên tươi đẹp

Động vật, thực vật, khí hậu
Chủ đề
163
Bài viết
749
Chủ đề
163
Bài viết
749

Tin tức môi trường

những vấn đề thời sự môi trường mà bạn quan tâm, chia sẻ để mọi người cùng thảo luận.
Chủ đề
678
Bài viết
1,579
Chủ đề
678
Bài viết
1,579

CLB Yêu Môi Trường

Chủ đề
497
Bài viết
3,403
Chủ đề
497
Bài viết
3,403

Luật An toàn môi trường

Đăng ký nhận các văn bản pháp luật mới nhất
-->LUẬT HSE<--
Top