Yêu môi trường

GRAC Group - Ve chai, Phế liệu

Hotline: 1800 1522

AQI Hồ Chí Minh

AQI Hà Nội

Flappy Bird

GRAC- hoạt động theo các nguyên tắc

  • 547
  • 0

GRAC- hoạt động theo các nguyên tắc:
•Người gây ô nhiễm phải trả tiền: người nào phát thải nhiều hơn phải trả tiền nhiều hơn cho mạng lưới thu gom rác.
•Cơ chế win-win-win: thuận lợi cho chính quyền, mạng...

GRAC- vì đô thị thông minh

  • 533
  • 0
Khi nói đến khái niệm đô thị thông minh hoặc thành phố thông minh thì chúng ta hình dung đây là một hệ thống tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ có thể hành xử thông minh như con người, gồm mạng viễn thông số...

GRAC - Ứng dụng tặng đồ từ thiện tốt nhất Việt Nam

  • 2,995
  • 10
GRAC - Ứng dụng tặng đồ từ thiện tốt nhất Việt Nam.
Đơn vị vận hành: Trung tâm Ứng phó Sự cố An Toàn Môi Trường https://ungphosuco.vn/
Truyền thông: Mạng xã hội môi trường lớn nhất Việt Nam...
scroll-topTop