Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Bán phế liệu

Giá

16.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

20 kg

Địa điểm

TP. Cần Thơ

Lượt xem

77

Giá

9.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

45 kg

Địa điểm

Cà Mau

Lượt xem

74

Giá

17.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

15 kg

Địa điểm

TP. Hải Phòng

Lượt xem

74

Giá

20.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

6 kg

Địa điểm

TP. Đà Nẵng

Lượt xem

66