Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Mua phế liệu

Giá

7.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

10 kg

Địa điểm

TP. Hà Nội

Lượt xem

255

Giá

10.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

40 kg

Địa điểm

TP. Hà Nội

Lượt xem

233

Giá

12.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

1 kg

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh

Lượt xem

271

Giá

5.000 VNĐ

Khối lượng ước tính

600 kg

Địa điểm

Thừa Thiên Huế

Lượt xem

184