Nội dung mới nhất bởi a_little_love91

 1. a_little_love91

  đề án bảo vệ môi trường

  Theo mình được biết thì,Những cơ sở có quy mô lớn: trên 1 triệu sản phẩm/năm, nhân công trên 100 người và diện tích trên 1ha. Hoặc là các ngành sản xuất đặc thù: nhôm, khai khoán.
 2. a_little_love91

  Xử lý khí thải CO2

  @setemen tuỳ em thui à. Không biết em có tài liệu này chưa, em có thể tham khảo nha.
 3. a_little_love91

  Xử lý khí thải CO2

  Em xem phần <II. Tổng quan về CO2> nói về cơ chế xử lý luôn đó để tham khảo nha.
 4. a_little_love91

  Xử lý khí thải CO2

  Khí thải ra trong quá trình sản xuất gì vậy em?
 5. a_little_love91

  Wrap và qui trình chứng nhận wrap

  WRAP-Trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production - Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà...
 6. a_little_love91

  hỏi về giấy nhám

  Theo trang <http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/> của sở tài nguyên và môi trường TP. HCM. DANH MỤC CHI TIẾT CỦA CÁC CTNH VÀ CHẤT THẢI CÓ KHẢ NĂNG LÀ CTNH, mình đọc được ở file sau thì. Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các thành phần nguy hại (ví dụ đá mài, giấy ráp...) được coi là chất...
 7. a_little_love91

  Báo cáo Đánh giá tác động môi trường sơ bộ

  Bạn tham khảo 2 file này nhé.
 8. a_little_love91

  Hỏi về thủ tục xả thải, khai thác nước, báo cáo giám sát, đăng kí chủ nguồn thải

  @ttkhai1990 mình mới làm, không nhiều kinh nghiệm đâu, công ty mình có tài liệu gì thì mình share thui. :)
 9. a_little_love91

  Hỏi về thủ tục xả thải, khai thác nước, báo cáo giám sát, đăng kí chủ nguồn thải

  - Hiệu lực của giấy phép khai thác nước ngầm là 3 năm, một số khu vực đặc biệt là 2 năm. Trước khi hết hạn 4 tháng phải lập hồ sơ xin gia hạn. Mỗi lần gia hạn được 1 năm. Định kỳ 6 tháng phải lập báo cáo sử dụng nước ngầm 1 lần. Trong hồ sơ xin gia hạn, bắt buộc phải có đủ 5 báo cáo tình hình...
 10. a_little_love91

  Nhân viên tư vấn

  Nhân viên tư vấn
scroll-topTop