Nội dung mới nhất bởi antoanhoachat

 1. antoanhoachat

  Các văn bằng và chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy

  1. Văn bằng về phòng cháy và chữa cháy gồm: a) Bằng đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy. b) Bằng cao đẳng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy. c) Bằng trung cấp chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy. 2. Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm: a) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến...
 2. antoanhoachat

  Điều kiện lưu trữ đối với hóa chất độc

  ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ ĐỐI VỚI HÓA CHẤT ĐỘC 5.3 Hóa chất độc 5.3.1 Tuỳ theo nồng độ, tính chất và số lượng hóa chất độc, cơ sở sản xuất,kinh doanh,sử dụng, bảo quản hóa chất độc (sau đây được gọi là: các cơ sở có hóa chất độc) đều phảt thực hiện việc đăng kiểm theo quy định pháp lý hiện hành. 5.3.2...
 3. antoanhoachat

  Điều kiện lưu trữ đối hóa chất ăn mòn

  ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ ĐỐI VỚI HÓA CHẤT ĂN MÒN 5.2 Hóa chất ăn mòn 5.2.1 Cơ sở có hóa chất ăn mòn phải có biện pháp hạn chế sự ăn mòn, bảo vệ công trình xây dựng. Phải có hệ thống cống rãnh thoát chất ăn mòn, hệ thống thu hồi xử lý. 5.2.2 Thiết bị, đường ống chứa chất ăn mòn phải được làm bằng vật...
 4. antoanhoachat

  Điều kiện lưu trữ đối với hóa chất cháy nổ

  ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ ĐỐI VỚI HÓA CHẤT CHÁY NỔ 5.1 Hóa chất dễ cháy nổ 5.1.1 Cơ sở có hóa chất nguy hiểm, đặc biệt là hóa chất dễ cháy, nổ đều phải thực hiện đúng các qui trình kỹ thuật để đảm bảo hỗn hợp, khí, hơi bụi của các hóa chất này với không khí luôn ngoài vùng giới hạn cháy nổ theo qui...
 5. antoanhoachat

  Giấy phép tiến hành công việc tẩy rửa bằng hóa chất

  Một bài viết chia sẻ từ thành viên Nhóm Luật HSE và An toàn môi trường về một mẫu giấy phép tiến hành công việc tẩy rửa bằng hóa chất; Mọi người tham khảo nhé!
 6. antoanhoachat

  Hướng dẫn ghi nhãn hóa chất

  Nhãn hóa chất gồm 11 nội dung. Trường hợp nhãn tiếng anh hoặc tiếng trung phải dịch bằng nhãn phụ bằng tiếng việt có đủ 11 nội dung.Dưới đây là cách viết nhãn hóa chất. 1.Tên hóa chất Tên hóa chất do nhà sản xuất đăng ký theo tên thường gọi, tên thương mại hoặc tên khác được ghi trên nhãn hóa...
 7. antoanhoachat

  i love chemical :D

  i love chemical :D
 8. antoanhoachat

  Phiếu kiểm soát hóa chất độc

  Các quy định về phiếu kiểm soát hóa chất độc: Luật hóa chất 2007: Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc 1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường. 2. Phiếu kiểm soát mua, bán...
 9. antoanhoachat

  Tổng hợp văn bản pháp luật về hóa chất

  Bổ sung thêm: 1.Thông Tư 85/2015/TT-BTC Mức Thu, Chế Độ Thu, Nộp Và Quản Lý Sử Dụng Phí, Lệ Phí Trong Hóa Chất
 10. antoanhoachat

  Quản lý tiền chất công nghiệp đối với đơn vị sử dụng

  Trích thông tư 42/2013/TT-BCT: Điều 8. Sử dụng tiền chất công nghiệp 1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tiền chất công nghiệp phải thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ, về cất giữ, bảo quản hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất và thực hiện các quy định sau: a) Sử dụng tiền chất công nghiệp...
scroll-topTop