Nội dung mới nhất bởi Baotuyen

  1. B

    Quản lý môi trường Environmental complaints/Các khiếu nại về MT

    "Environmental complaints are recorded and acted upon/ Các khiếu nại về môi trường được ghi nhận và xử lý", bên em đang làm việc với khách hàng, khách hàng yêu cầu về môi trường như trên, Anh/chị có quy trình nào về xử lý khiếu nại về môi trường không, cho em tham khảo với ạ. Cảm ơn mọi người.
scroll-topTop