B

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Xin chào mọi người!
    Mình có chủ đề này, xin đưa lên để mọi người thảo luận và đưa ra ý kiến.
    Từ trước đến giờ, vấn đề xử lý N và P trong nước thải thường dùng vi sinh vật hiếu khí. Mình có tham gia làm công trình xử lý nước rỉ rác theo mô hình pilot, điều bất ngờ mà mình thấy là sau giai đoạn kỵ khí, hàm lượng N và P đều giảm rất đáng kể. Như vậy, mình nghĩ phải có chủng vi sinh vật kỵ khí thực hiện quá trình phân giải N trong môi trường kỵ khí, bạn nào am hiểu về chủng vi sinh nói trên thì chia sẻ với nha. thanks
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop