Nội dung mới nhất bởi buianhtin_vp

  1. buianhtin_vp

    đề án phân loại rác của 137 xã, phường và thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc

    ĐỀ ÁN 137 Xã, Phường, Thị Trấn thu gom và phân loại rác thải 2012 – 2014 I.SỰ CẦN THIẾT ĐỂ BAN HÀNH ĐỀ ÁN Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh nói chung, công tác thu gom rác thải ở các Huyện, các Xã, các Phường, các thị trấn nói riêng còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ...
scroll-topTop