caconcacon

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • mình đang làm đồ án xử lý nước cấp với bài tập tính toán thiết kế bể lắng ly tâm cho trạm xử lý nước cấp có công suất 40.000m3/ngày đêm với hàm lượng căn của nước là 2500 mg/l. bạn nào có tài liệu liên quan thì post qua cho mình với, hoặc đồ án của các anh chị trước thì càng tốt.mình cám ơn rất nhiều
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop