Chinsu

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • oài .hi.mình đang học ở Nông nghiệp ở Hà Nội
    Mình tên Lê Văn Chương, Quê ở Bình Thuận, Đang học tập và làm việc tại thành phố HCM. Còn bạn thì sao!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop