conang_deptrai60

nữ

tìm hiểu môi trường
Nơi ở
Bến Tre
Nghề nghiệp
Kỹ Sư môi trường trong tương lai

Chữ ký

"I fear to be the air because i don't know what the chemicals contained"
ai biết được câu này mới là dân môi trường.

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop