D

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • à mình thấy buổi học bổ ích lắm.tham gia khóa học bạn sẽ nhận thức rõ thế nào là ISO, làm ISO là làm những gì, làm như thế nào...
    sau khóa học mình tiếp thu được nhiều lắm
    nhưng để lập được một tài liệu văn bản iso hoàn chỉnh cho doanh nghiệp nào đó thì khóa học này là chưa đủ đâu.
    bạn nên tham gia vì học phí rẽ mà
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop