hanzo4all

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Quy trinh XLNT cong nghiep: nuoc thai -> ho thu gom -> be dieu hoa -> be keo tu tao bong -> be lang 1 -> be UASB -> be Aerotank -> be lang 2 -> be khu trung -> nguon tiep nhan. Trong quy trinh co the bo duoc cong tronh don vi nao hok? giai thich tai sao?! jup minh nha! thanks hanzo4all nhiu! :)
    CHÀO BẠN
    BẠN ƠI CHO MÌNH HỎI SAO TRONG DIỄN ĐÀN MỘT SỐ MỤC MÌNH KO VÀO DC BẠN AH MÀ TRƯỚC MÌNH VẪN VÀO BT
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop