Nội dung mới nhất bởi HieuMaiTrung

  1. H

    HẠN CHẾ NHIỄM ĐỘC ARSENIC BẰNG THỰC PHẨM GIẦU CHẤT CHỐNG OXY HÓA

    Người viết: Vũ Duy Giảng 09/06/2009 Arsenic còn gọi là thạch tín, là nguyên tố rất độc được nhà giả kim Ả rập tên là Jabir ở thế kỷ thứ 8, lần đầu tiên dùng nó để tạo ra arsenic trioxide. Vào thời kỳ đó người ta đặt tên cho nó là chế phẩm Jabir, một chất độc không mùi, không vị, gây...
scroll-topTop