Nội dung mới nhất bởi hong duy

  1. H

    nhật ký xử lý chất thải nguy hại của lò xoay xử lý phoi nhôm

    Bên e có 1 hệ thống xử lý phoi nhôm dính dầu sau đó nhôm đã xử lý sẽ được cho thẳng vào lò nấu nhôm. vi vậy, ACE nào co mẫu nhật ký xử lý của lò phoi nhôm này thì cho e xon cái mẫu nhé THANK YOU
scroll-topTop