H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Mình không hiểu phải đăng bài lên như thế nào, và mình cũng không biết làm sao để trở thành thành viên tích cực nữa
    Bạn có thể cho mình biết bạn gặp khó khăn gì khi viết bài trong forum vậy? Mình không phải là thành viên thường xuyên của YMT nhưng từng tham gia bên AFCVN nên có thể sẽ hỗ trợ nếu nằm trong khả năng của mình, ^^
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop