H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Hồ núi cốc là một khu du lịch sinh thái của thái nguyên. Theo mình nghĩ thì phải ban quản lý khu du lịch chứ. Vì là khu du lịch có từ lâu rồi nên cùng với sự phát triển của khu du lich thì các nhà quản lý đã phải nghĩ đến vấn đề môi trường trong tương lai rồi. Nên để giải quyết vấn đề này thì theo mình Ban quản lý của khu du lịch có thể phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân xung quanh về Tầm quan trọng của môi trường đối với khu du lịch cũng như tầm quan trọng của khu du lịch đối với phát triển kinh tế của địa phương và trực tiếp là của chính những người dân sống xung quanh đó trước khi có biện pháp mạnh hơn như xử phát mà một số bạn đã nêu trước đó.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop