khatran's latest activity

  • K
    khatran đã đăng chủ đề mới.
    Các anh chị ơi cho mình xin bản vẽ chi tiết autocad của bể lắng đứng (kết hợp ngăn phản ứng xoáy hình trụ) và bể trộn cơ khí đi ạ. Email...
scroll-topTop