Nội dung mới nhất bởi ks.thanh1982

  1. K

    Đô sâu chôn ống tại điểm đầu tiên của tuyến ống chính

    Trong đồ án của bạn, bạn chọn độ sâu chôn cống đầu để tính toán như thế nào? Có phải bạn chọn theo 51-2006 không? Có nhiều trường hợp, ở những lưu vực thoát nước đầu mạng lưới, chọn độ sâu chôn cống đầu tiểu khu là (0,2-0,4m+D_ D: đường kính cống) thì kết quả tính toán được độ sâu chôn cống tại...
scroll-topTop