L

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • em có một câu hỏi nhờ giớ chuyên môn giả thích dùm em :
    công trình xử lý nước thải của nhà máy thủy sản :khâu đầu là tuyển nổi , rồi lắn ,ròi lọc hiếu khí (sục oxi vào đẻ ô xi hóa các chất hữu cơ đòng thời cho ozon vào ,em chưa hiêu lắm về vấn đề chún ta đang sử dung VSV để oxi hóa chất hữu cơ , thi sau ta lại cho ozon vào để hạn ché sự hoạt động của chúng?????????
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop