Nội dung mới nhất bởi leba

 1. L

  Xử lý mùi hôi từ nhà máy tinh bột sắn

  xử lý mùi hôi tinh bột mì Hi all! Minh đã từng đi tới một số đơn vị vận hành cho hệ thông xử lý nước thải chế biến tinh bột mì. Mùi hôi từ sản xuất tinh bột mì mang tính đặc thù ngành nghề, không thề tránh khỏi Công nghệ mình gặp : (tách rác, điều hòa, biogas yếm khí, bể UASB, hiếu khi...
 2. L

  Nhà máy MA và THẾ LỰC NGẦM

  Câu chuyện rất quen thuộc trong cách quản lý của các nhà làm môi trường, Giá trị chân lý bị dẫm đạp, đơn giản vì những người có quyền lực, trách nhiệm môi trường là những người đứng đẳng sau công ty "ma". Chỉ khổ dân minh thôi. Tại sao??? họ cứ ăn bớt của môi trường để ngày mai con cháu ôm lấy...
 3. L

  Nhà máy MA và THẾ LỰC NGẦM

  Câu chuyện rất quen thuộc trong cách quản lý của các nhà làm môi trường, Giá trị chân lý bị dẫm đạp, đơn giản vì những người có quyền lực, trách nhiệm môi trường là những người đứng đẳng sau công ty "ma". Chỉ khổ dân minh thôi. Tại sao??? họ cứ ăn bớt của môi trường để ngày mai con cháu ôm lấy...
 4. L

  Xử lý mùi hôi

  Hiện nay việc sử dung chể phẩm sinh học xử lý mùi ở các bãi chôn lấp CTR sinh hoạt đã thể hiện tính hiệu quả không thể phủ nhận ở một số sản phẩm.Tuy nhiên, mỗi loại sản phẩm phù hợp cho mỗi quy trinh,...đặc biệt với công nghệ chôn lấp rác lộ thiên của bải chôn lấp rác hiện nay việc vận hành...
 5. L

  Tôi o biết nữa

  Tôi o biết nữa
 6. L

  Tôi nghĩ, việc xử lý xianua trong biogas cần xem xét lại.chúng ta biết xianua trong nước thải...

  Tôi nghĩ, việc xử lý xianua trong biogas cần xem xét lại.chúng ta biết xianua trong nước thải bột mì chủ yếu xinit rất độc gây ức chế các enzym phân hủy các hợp chất hữu cơ. Trên thế giới hiện chưa phân lập chủng vi sinh vật phân hủy xianua. Để xử lý xianua cần dùng phương pháp oxy hóa ví dụ...
scroll-topTop