Nội dung mới nhất bởi Linh Nguyen14

 1. Linh Nguyen14

  QCVN 14/2015/BTNMT

  Da a, e cảm ơn a
 2. Linh Nguyen14

  QCVN 14/2015/BTNMT

  Da word đi ạ, mà e xin bản ban hành chứ hk phải bản soạn thảo nha c
 3. Linh Nguyen14

  QCVN 14/2015/BTNMT

  Mọi người có file QCVN 14/2015/BTNMT không cho e xin vs ạ. E tìm trên mạng chỉ thấy bản thảo, có vài trang bảo QC đã đc dùng, nhưng đa phần e chỉ thấy dùng bản 2008, không biết QC đã được áp dụng chưa z mọi người. Nếu dùng rồi ai có file cho e xin vs ạ
scroll-topTop