Nội dung mới nhất bởi linkng

  1. L

    Tôi ở Hà Nội, đang thực hiện PCP cho Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam. có thể hợp tác được khg...

    Tôi ở Hà Nội, đang thực hiện PCP cho Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam. có thể hợp tác được khg? Nguyễn Tiến Duy, 0922736336, 0912140678 ym: ng.link; mail tienduyng@gmail.com R&D center - CECO
  2. L

    Việc tái chế CO2 và tổng hợp nhiên liệu

    Ở Úc mới khánh thành nhà máy xử lý CO2, bạn có biết quy trình thế nào không? CO2 khí-> CO2 lỏng -> Bơm -> lòng đất thu hồi(năng lượng) trong ngoặc là âm pác ạ
scroll-topTop