M

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Có 2 cách là
    Cách 1: nộp tiền 100k
    Cách 2: tích cực tham gia diễn đàn post bài với điều kiện bài post hữu ích, hay ,ko post bài spam và cấp diễn đàn của bạn là từ cấp 4 trở lên ( Cây ăn trái cao sản ). Thì khi đó bạn mail vào mail của admin admin@yeumoitruong.com sẽ được kích hoạt lên Green Member.Thân!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop