Nội dung mới nhất bởi Minh YMT

 1. Minh YMT

  Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2018

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2018 - Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm Read more about this resource...
 2. Minh YMT

  Tư vấn Thời gian tác động của hệ thống báo cháy tự động được xác định như thế nào?

  Thời gian tác động Không lớn hơn 120 giây Không lớn hơn 30 giây Không lớn hơn 5 giây
 3. Minh YMT

  Tư vấn Thời gian tác động của hệ thống báo cháy tự động được xác định như thế nào?

  NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG 1. Các trạng thái làm việc của hệ thống báo cháy tự động + Trạng thái thường trực (khi không có cháy) + Trạng thái báo cháy + Trạng thái sự cố 2. Nguyên lý làm việc + Bình thường toàn bộ hệ thống ở chế độ trực. ở chế độ này trung tâm báo cháy luôn...
 4. Minh YMT

  Danh mục hóa chất phải khai báo

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất phải khai báo - Danh mục hóa chất phải khai báo Read more about this resource...
 5. Minh YMT

  Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện - Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện Read more about this resource...
 6. Minh YMT

  Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh - Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh Read more about this resource...
 7. Minh YMT

  Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất - Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất Read more about this resource...
 8. Minh YMT

  Danh mục hóa chất cấm

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất cấm - Danh mục hóa chất cấm Read more about this resource...
 9. Minh YMT

  Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn nghị định 113 hóa chất

  BỘ CÔNG THƯƠNG __________________________ Số: 32 /2017/TT-bct CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
 10. Minh YMT

  Quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Căn...
 11. Minh YMT

  Tư vấn xử phát trong việc xả nước thải sinh hoạt

  Áp theo nghị định 155/2016/nd-cp là ra số tiền phạt nhé bạn
 12. Minh YMT

  Kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu sự cố hóa chất NH3

  Bạn muốn hỏi gì về Kế hoạch thì cứ đặt câu hỏi cụ thể nhé
 13. Minh YMT

  Nghị định 33/2017/NĐ-CP xử phạt tài nguyên nước và khoáng sản

  Chính phủ ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng (hiện nay là từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) đối với một trong các hành vi vi phạm sau: - Xả nước...
 14. Minh YMT

  Nghị định 33/2017/NĐ-CP xử phạt tài nguyên nước và khoáng sản

  Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định 33/2017/NĐ-CP xử phạt tài nguyên nước và khoáng sản. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2017/NĐ-CP Hà...
 15. Minh YMT

  Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về chức năng quyền hạn Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Tổng cục Môi trường: Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ mới 5/4/2017 5:49:20 PM Ngày 05/4, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đã chủ trì cuộc họp nhằm hoàn thiện dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng...
scroll-topTop