M

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Em đang cần ĐTM nghĩa địa! Anh có thể hướng dẫn cho mình ít chiêu về nguồn phát thải và biện pháp xử lý được không!
  Em xin cảm ơn
  cháu chào chú!
  cháu đang rất cần một bài tính về tháp làm thoáng cao tải.
  Khi biết chất lượng nước đầu vào, các chỉ số như săt keo, Fe2+,Mn,....
  để tính ra kích thước tháp làm thoáng như thế nào?
  Chu giúp cháu biết thêm về xử lý sắt keo như thế nào nhe.
  Cam ơn chu!
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
scroll-topTop