Nội dung mới nhất bởi mstuyettrinh

  1. M

    hệ số rò rĩ nước

    công thức tính lượng nước rò rỉ trích từ tài liệu của TS Phạm Tuấn Hùng thì công thức như sau L=m.F.((2gH)^0,5) cái này là công thức tính toán theo dòng chảy ra khỏi lỗ F là diện tích lỗ m là hệ số dòng chảy
scroll-topTop