ngocvu123

Chữ ký

:handshake:nếu đọc thấy được thanks giùm cái!!! chửi thằng nào Spame:gun_nep:
:3316978:​
Ai đi có nhớ quê nhà​
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương​
Ai đi có nhớ người thương​
Nhớ làm chuyện ấy ngoài mương sau nhà​
:3316978:​

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop