Nội dung mới nhất bởi Nguyễn Thức

  1. N

    thắc mắc!!! xin mọi người trả lời ziup mình

    Theo mình, Nếu chất liệu là giấy và có dính hóa chất thì mã chất thải nguy hại là 18 01 01: Bao bì mềm thải.
scroll-topTop