Nội dung mới nhất bởi Pham Thi Hong Duc

 1. P

  UAF = lọc kỵ khí ???

  Mình đang ở Bỉ, mình sang đây được học hỏi các Thầy giỏi nhất trên thế giới, từ tất cả các nước trong khối cộng đồng Châu Âu về dạy. Mình được làm nghiên cứu thực tế về các công nghệ tiên tiến hiện nay như MBBR, MBR, SBR,... và cả các công nghệ cổ điển nữa. Mình sẽ kết hợp với các GS đầu ngành...
 2. P

  UAF = lọc kỵ khí ???

  Mình đang ở Bỉ, mình sang đây được học hỏi các Thầy giỏi nhất trên thế giới, từ tất cả các nước trong khối cộng đồng Châu Âu về dạy. Mình được làm nghiên cứu thực tế về các công nghệ tiên tiến hiện nay như MBBR, MBR, SBR,... và cả các công nghệ cổ điển nữa. Mình sẽ kết hợp với các GS đầu ngành...
 3. P

  UAF = lọc kỵ khí ???

  Media Dây là một số các đặc trưng kỹ thuật mà mình và nhóm cộng tác đã nghiên cứu, bạn có thể tham khảo: 1. N° 21 : 1.1. Real density : 1.04 (g/ml) ; 1.2. Apparent density: 0.0196 (g/ml). 1.3. Porosity : 98.64 %. 1.4. Surface area : 0.47503 m2/g ; --> 0.47503*0.0196*106 =...
 4. P

  UAF = lọc kỵ khí ???

  Đúng bể kỵ khí nhiều khi cũng cho vật liệu mang vào nhằm mục đích: tăng mật độ vi sinh nhờ lợi dụng giá thể mang có diện tích bề mặt lớn. Ngoài ra còn có khả năng phân lập chủng loại vi sinh, vì trong bể kỵ khí không chỉ đơn thuần có một loại vi sinh. Tất nhiên nếu dùng vật liệu mang này thì...
scroll-topTop