phamhien90

Ham muốn tột bậc cho hiện tại là trở thành " 1 kĩ sư Môi trường pro"

IT, ET, Dancing, ...
Nơi ở
Hà Nội
Nghề nghiệp
Nothing

Chữ ký

SO SAID SO DONE
:3:

Following

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop