R

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Làm với người Nhật thì tiếng Nhật là ưu tiên số 1 (một lợi thế rất lớn đấy) nhưng cũng nên biết tiếng Anh.

    Bên ngoài hiện nay cũng nhiều cơ hội làm việc. Nói chung là cơ hội không thiều với người có năng lực
    Ngành của em thì hoàn toàn có khả năng xin vào EBARA Việt Nam, công ty này ở Nhật thì quá nổi tiếng rồi. Hoặc có thể vào các dự án ODA cấp thoát nước & môi trường có các công ty tư vấn Nhật tham gia như Nipon Kioe hay làm cho JICA
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop