S

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Chào bạn, mình cũng đang làm về xử lý nước nhiễm mặn bằng trao đổi ion. Nhưng hiện tại mình chưa tìm được mẫu nước. Bạn cho mình xin thành phần ion trong mẫu nước gium nha.
    Bạn gửi giùm qua mail phanthanhphu_89@yahoo.com.vn
    Cho mìn hỏi là bạn làm như vậy hiệu quả cao ko bạn.
    Cảm ơn bạn nhiều.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop