T

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Hi các member yêu môi trường, các bạn có thể giúp dùm mình xem thiết bị đính kèm này là thiết bị gì không?? Mình nhìn mà không thể đoán được đây là những thiết bị gì? chỉ biết nó được dùng để xử lý nước thải nhiễm dầu (xăng dầu)...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop