trangdtu

Nữ
Nơi ở
Đà Nẵng
Nghề nghiệp
SV

Chữ ký

Đang làm Đề tài về CTR trong hộ gia đình. Ai quan tâm pm trangdnh22@gmail.com nha :32:

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop