T

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • về học lại thuật ngữ cho vững đi. diễn đoàn này toàn là các bô lão môi trường không đấy. nhơ học câu nay nữa nha:" gà con mà vỗ cánh bình minh"
    chào bạn "tuananhdhmt2","moitruong08" thay mặt BQT diễn đàn YMT nhắc nhở bạn lần sau post bài phải có dấu đầy đủ,nếu lần sau còn vi phạm lỗi này nữa sẽ bị ban nick 30 ngày
    thân bạn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop