Nội dung mới nhất bởi [V]Jay

  1. V

    Hỏi về phí BVMT đối với chất thải nguy hại ở doanh nghiệp!!!

    Hôm nay em đi học môn quản lý CTNH ạ. Giáo viên có cho ra 1 câu khá khoai, em xin nhờ mọi người giúp đỡ... 1 Cty A ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với Cty B. Sau 1 thời gian, Sở TNMT gửi công văn xuống Cty A truy thu phí BVMT đối với CTNH vì có 1 số loại CTNH Cty B không có đủ...
  2. V

    modul 2- Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

    clip hay lắm ạ. nếu có thể thì anh gửi mail cho em slide về quản lý sức khỏe, nghề nghiệp, vệ sinh lao động, về OS&H qua mail nguyenhoangtuanvu187@gmail.com. Em xin cảm ơn nhiều
scroll-topTop