V

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • chào bạn, mình đang làm khóa luận tốt nghiệp. bạn có phần mềm waste của thầy bùi tá long không. bạn gửi cho mình mới. email của mình là hoa40bmt@gmail.com
    chào bạn nãy mình có gửi tin nhắn cho bạn chẳng biết bạn có nhận được không nên vào đây nhờ thêm lần nữa cho chắc.Mình thấy bạn nói bạn học thầy bùi tá long nên mình muốn xin bạn phần mêm H-Waste của thầy.Mình đang làm đồ án tốt nghiệp về quy hoạch quản lý chất thải rắn nên mình rất cần nó.Mong bạn giúp đỡ,xin liên hệ với mình qua sđt 01696939125 or email tuluongxuan142@gmail.com rất mong nhận được hồi âm của bạn dù bạn có phần mềm hay không :d
    tiết kiệm điện nước và tất cả mọi thứ là điều nên và cần làm , đầu tiên vì bản thân mình sau đó là vì mọi người,các bạn cứ nói vì cá nhân mọi người thì chưa đủ, vì nhiều người có thói quen lãng phí thứ nhất là "của chùa" thứ hai là của nhà nhưng họ giau có và coi lãng phí đó là không đáng bao nhiêu. Nên ý thức sống vì cộng đồng của mỗi người là rất quan trọng. Chúng ta phải biết đặt lợi ích của mình trong lợi ích của cộng đồng thì xã hội mới tiến bộ và phát triển bền vững được.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop