Vu Hoang Ent

Website
https://vuhoangent.com/
Nơi ở
Bắc Ninh
Số CMND
183843826
Nơi cấp CMND
Bắc Ninh
Nghề nghiệp
Kỹ sư môi trường

Liên hệ

Số điện thoại
0986309360

Chữ ký

Vũ Hoàng Ent - Công ty xử lý nước thải.
- Tổng thầu EPC dự án môi trường
- Vận hành thuê hệ thống xử lý nước thải
- Sản xuất và phân phối hóa chất công nghiệp
Hotline: 0945609898
Email: vuhoangent.com@gmail.com

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop