Nội dung mới nhất bởi Vũ Ngọc Linh

  1. V

    Đồ án xử lý khí CO

    Có đồ án xứ lý CO hấp thụ bằng tháp đệm không anh ơi. giúp em với
  2. V

    Đồ án xứ lý khí CO bằng phương pháp hấp thụ dùng tháp đệm

    anh chị nào biết chỉ em với. tài liều xử lý CO rát ít ạ:p:p:D:D
scroll-topTop