Nội dung mới nhất bởi yenthi

 1. Y

  Ngày môi trường thế giới 5/6/2018

  Ngày 20/04/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT của về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, Nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, Bộ Tài...
 2. Y

  Sau ngày 1/4/2018, cơ sở đã hoạt động thì làm thủ tục gì cho đúng với quy định

  Sau ngày 1/4/2018, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đã hoạt động nhưng không có ĐTM, Đề án hoặc kế hoạch thì phải làm thủ tục gì?
 3. Y

  Sau ngày 1/4/2018, cơ sở đã hoạt động thì làm thủ tục gì cho đúng với quy định

  Sau ngày 1/4/2018, cơ sở đã hoạt động thì làm thủ tục gì cho đúng với quy định. Nhờ mọi người chỉ dùm
 4. Y

  Thời hạn Mẫu Quan trắc ĐTM

  căn cứ vào văn bản nào mà bạn cho rằng có hiệu lực 03 tháng vậy ban Tuyen Tran Dinh ·
 5. Y

  Trách nhiệm quản lý môi trường trong KCN

  Vậy nên làm việc với Chủ đầu tư (có biên bản làm việc) để xác định rỏ trách nhiệm bảo vệ môi trường của bên nào. Tùy theo nội dung thanh tra, kiểm tra mà đơn vi thanh kiểm, tra sẽ làm việc với chủ đầu tư hạ tầng hay là ban quản lý dự án
 6. Y

  Kế hoạch xử lý môi trường

  Bạn coi theo quyết định số 10 /2006/QĐ-BTNMT ngày ngày 21 tháng 08 năm 2006 trong đó có biểu mẫu báo cáo
 7. Y

  Hỏi về yêu cầu chủ đầu tư lên gặp khi thụ lý Kế hoạch BVMT

  Dù đơn giản, hay phức tạp đều không cần, vì thời gian thẩm định đối với kế hoạch bảo vệ môi trường chỉ trong 10 ngày là có ý kiến bằng văn bản, có xác nhận hay ko xác nhận, nếu không xác nhận thì phải thể hiện rõ lý do
 8. Y

  Hỏi về yêu cầu chủ đầu tư lên gặp khi thụ lý Kế hoạch BVMT

  Khai thác đá mà dự án nằm ở 3 huyện hay là tuyến đường vận chuyển đi qua 3 huyện. Nếu mà mỏ đá nằm trên 3 huyện vậy mỏ khá là lớn, cống suất khai thác bao nhiêu. Còn lên gặp Sở Tài nguyên và Môi trường là gặp chuyên viên chổ chi cục BVMT hay là gặp lãnh...
 9. Y

  Hỏi về yêu cầu chủ đầu tư lên gặp khi thụ lý Kế hoạch BVMT

  À, 3 huyện. :eek::eek:. Có phải dự án về điện không
 10. Y

  Hỏi về yêu cầu chủ đầu tư lên gặp khi thụ lý Kế hoạch BVMT

  Kế hoạch bảo vệ môi trường không quy định kiểm tra. Hồ sơ môi trường ở 3 tỉnh thì nộp ở tỉnh nào mà chủ đầu tư thấy thuận tiện. Vì vậy việc Sở kêu lên gặp là chuyện bình thường......
 11. Y

  Trách nhiệm quản lý môi trường trong KCN

  Bạn có thể nghiên cứu Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015,
 12. Y

  Thời gian phân hủy của các loại rác thải

  Đối với bãi rác đuowc thiết kế và vận hành theo đúng tiêu chuẩn TCXDVN 320:2004 và TCXDVN 261:2001, TCVN 6696:2000 thì việc đóng cửa chỉ cần đúng theo hồ sơ thiết kế ban đầu, thời gian tồn tại của bãi rác đựa trên thiết kế và sức chịu tại của bãi rác. Sau khi đóng lấp xong việc sử dung làm gì...
 13. Y

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

  Ngày 29/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (mã hiệu QCVN 62-MT:2016/BTNMT) theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Môi trường. Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi...
 14. Y

  Nghị định 179/2013 về xử phạt môi trường

  Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
scroll-topTop